Atelier

Alle der er medlem af Kunstværkstederne Møllestien er velkommen til benytte atelieret.

Atelieret kan benyttes på alle tidspunkter, såfremt der ikke et andre aktiviteter, hvilket vil fremgå af kalenderen på foreningens opslagstavle og kalenderen her på hjemmesiden.

Flere gange om ugen er der faste hold der mødes og arbejder sammen. Hvis du er interesseret i et af holdene, kan du kontakte kontaktpersonen.

Mandagsmalerne

Mandage kl. 8.00-15.00
Kontaktperson: Susanne Strøyberg, tlf. 2984 6619
Vi maler med akryl og olie, og vi arbejder/maler vores egen kunst – tager på turer og bliver inspireret af anden kunst

Tirsdagsmalerne

Tirsdage kl. 9.00 – 13.00
Kontaktperson: Lis Glidal, tlf. 4274 0703
Vi er pt. 8 personer.
Vi maler med akryl og olie, og normalt vores eget individuelle, men nogle gange er Lis instruktør om et emne vi tager op. Vi vælger også nogle gange at male til musik og danse. Vi tager på malerudstillinger f.eks. i københavn.

Billedmagerne

Tirsdage kl. 13.00 – 16.30
Kontaktperson: Ole Sørensen, tlf. 4971 7575
Vi er en lille gruppe på 4 personer. Vi maler og tegner koncentreret,  hvorefter vi drikker kaffe og evaluerer dagens arbejde. Vi maler med akryl/olie og arbejder i hver vores stilart og med vekslende medier. Når vejret er varmt nok, rykker vi udendørs og tegner og maler forskellige steder i det smukke Nordsjælland. Vi er åbne for nye medlemmer.

Portrættegnerne

Onsdag kl. 10 – 12
Kontaktperson: Finn Falbe-Hansen, tlf. 2160 5821
Vi tegner og maler portrætter med blyant, kul eller akvarel alt efter eget ønske. Gruppen har 11 medlemmer med et fremmøde på 6-8 pr. gang. Vi skiftes til at sidde model, og vi prøver at inspirere og hjælpe hinanden.
Ved at give os selv nye udfordringer, forsøger vi at variere indholdet. Det kan være at vælge en kunstner, hvis teknik vi prøver at aflure som f.eks. Van Gogh, Matisse, Kate Kollwitch – eller vi  finder på forskellige øvelser. Hver gang slutter vi af med at give hinanden feedback.
Vi har deltaget i portrætkurser og taget på relevante udstillinger sammen.
Om sommeren holder vi pause med portrætterne og tager ud og tegner/maler landskaber m.m. forskellige steder i Gribskov og omegn.
Gruppen er åben for nye medlemmer.

Akvamix

2. og 4. onsdag i måneden Kl. 13.00 – 16.00
Kontaktperson: Dorte Dahl, tlf: 4096 3791
Vi mødes fast 2 gange månedligt den 2. og 4. onsdag i hver måned kl 14-17. Ekstra møder kan aftales indbyrdes efter behov.
Det er udelukkende på papir vi arbejder på og anvender kun medier, der kan anvendes på papir, først og fremmest akvarel.
Alle arbejder på egen hånd, men kommer på skift med et oplæg til gruppen som alle afprøver og eksperimenterer med. Det kan være et tema, en udfordring, teknik, billedkomposition, farvelære og meget mere. Hver gang afslutter vi med en billedgennemgang.
Fra tid til anden arrangerer vi selvstændigt udstillinger m.m.
Der er plads til flere, der gerne vil dele viden og erfaringer.

Molevitten

Torsdag kl. 10.00 – 13.00
Kontaktperson: Birthe Steenalt Schacht, tlf. 2892 1106
Vi maler med akryl og olie.

Comments are closed.