GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 15 juni kl. 19:00 - 22:00 i kantinen på Ramløse skole.

Generalforsamling
Hermed indkaldes til ordinær (udskudt) generalforsamling Tirsdag den 15 juni kl. 19:00 - 22:00 i kantinen på Ramløse skole.
Se indkaldelse
Tilmelding til Eva: mail: e.top@cool.dk, sms: 21 85 17 11
Husk mundbind og gyldigt coronapas. (Medlemmer, der er fritaget for mundbind, vaccination og testning, bedes bære fritagelsesbadge.) Indkaldelsen

Genåbning
Krav fra myndighederne er indtil videre, at man skal kunne fremvise gyldigt coronapas. (Undtaget herfor er personer, der er fritaget for vaccination, testning og mundbind af fysiske eller psykiske årsager). Desuden gælder de tidligere regler om mundbind, afstand, afspritning og udluftning fortsat. Dette betyder, at vi i Atelieret kan være 10 arbejdende personer (18 ved foredrag). Keramikværkstedet kan være 4 arbejdende personer. Grafikværkstedet kan være 5 arbejdende personer.
Kommunen har endnu ikke regler for, hvordan kravet om coronapas skal kontrolleres, for foreninger som vores. Bestyrelsen foreslår, at gruppernes medlemmer aftaler indbyrdes, hvordan kontrollen skal foregå. Det vil sige selvjustits. Mange af vores medlemmer er heldigvis allerede vaccineret.
Ved aktiviteter på tværs af grupperne - foreksempel de kommende aktivitetsaftener og generalforsamlingen - bedes man medbringe gyldigt coronapas. Arrangørerne vil derpå kontrollere passet.
Kommer man alene og arbejder i værkstederne, sørger man som hidtil for udluftning og afspritning. Man medbringer gyldigt coronapas for det tilfælde, at foreningen skulle blive pålagt at foretage stikprøver. Reglen om medbringelse af gyldigt coronapas skal tages yderst alvorligt. Bødetaksten for enkeltpersoner er pt 2.500 kr. og for foreninger: 10.000 kr.

Aktivitetsaftener
Nu er det endeligt muligt at gennemføre de planlagte aktivitetsaftener, hvor nye og gamle medlemmer kan mødes og arbejde sammen i de tre værksteder - drikke kaffe og the sammen og inspirere hinanden til fælles gavn.
Vi holder åbent på værkstederne 4 torsdage. Den 27. maj, 3., 10. og 17. juni alle dage kl 19 - 21.
Vi mødes i atelieret og fordeler os derefter. Man behøver ikke at komme alle 4 gange, men vi håber, at så mange som muligt vil deltage.
Reglerne vedr. mundbind, afstand og hygiejne gælder fortsat. Husk gyldigt coronapas. Der kan være henholdsvis 10, 4 og 5 arbejdende medlemmer i atelier, keramik og grafik, og 19 til kaffen i atelier. Så tilmelding er nødvendig. Skriv hvilket værksted, du vil bruge.
Tilmelding til Eva: mail: e.top@cool.dk

Croquis og lercroquis
er indtil videre sat i bero. Genoptages, så snart det er forsvarligt.

 • Atelier

 • Grafik

 • Keramik

 • Medlemsblade

 • Plakater

 • Nyt logo


  Hermed endnu en opfordring til at deltage i konkurrencen om at designe et nyt logo. Man må gerne komme med flere forslag. Har man en god ide, men er ikke i stand til at selv at udforme den, er man velkommen til at indsende en skitse i stedet.
  Se kriterierne her

  Kunstværkstederne i Ramløse

  Kunstværkstederne i Ramløse er en lille levende og kreativ forening, hvor medlemmerne arbejder seriøst med forskellige former for billedkunst, grafik og keramik. Foreningens formål er at fremme kunstlivet i Gribskov Kommune og omegn ved: Værkstedsfaciliteter, udstillingsvirksomhed, møder om kunst og kunstaktiviteter, kurser, foredrag, besøg på udstillinger, museer o.l., besøg hos kunstnere og værksteder og aktiviteter der forbedrer kunstlivet.

  Værksteder
  Foreningen har 3 værksteder: et malerværksted og et keramikværksted i blok 4 på Ramløse Skole og et grafikværksted i RAMhuset.
  Medlemmerne kan frit bruge værkstederne. Vi arbejder i hold eller enkeltvis. Nogle arbejder hjemme, men deltager i udstillinger og arrangementer. For tiden har vi fire malergrupper, en portrætgruppe, en akvarelgruppe, to grafikgrupper og en keramikgruppe. Vi har ikke noget foto-værksted. Er man interesseret i fotografering henviser vi til RAMhusets fotohold. I sommerperioden maler eller tegner nogle af grupperne i det fri, og der er lidt mindre gang i malerværkstederne.

  Aktiviteter
  Vi har to årlige udstillinger i Helsinge Kulturhus. Vi har diverse åbent hus-arrangementer, bl.a. café-aftener, croquis- og lercroquis-arrangementer. Vi har 2 årlige medlemsudflugter og arrangerer mindre workshops og kurser for medlemmerne. Vores medlemmer udstiller flittigt rundt omkring – også på censurerede udstillinger.

  Vi har et godt samarbejde med to andre kunstforeninger, nemlig 51 Tisvilde Kunsthus og gribskovmalerne, der benytter vore lokaler til workshops og møder. Den 1. januar 2019 blev vi medlem af RAMhusets foreningsfællesskab.
  Powered by Nirvana & WordPress.