Retningslinier

Generelle retningslinier for de 3 værksteder

 1. Der må ikke ryges, heller ikke e-cigaretter, det gælder for hele matriklen.
 2. Ingen brug af åben ild, stearinlys og lignende, det gælder for hele matriklen.
 3. Der må ikke bruges terpentin.
 4. Der må kun bruges airbrush og spraymaling i sprøjtekabinen, sidstnævnte også udendørs.
 5. Der må kun bruges alkohol ink efter aftale med bestyrelsen. Nogle af produkterne er meget brandfarlige og kan give øjenirritation. Udluftning er nødvendig.
 6. Fælles opslagstavle ved indgang til Atelieret med nyttige oplysninger og medlemsopslag.
 7. Booking af lokalerne – ud over de faste grupper – noteres på den store aktivitetskalender på opslagstavlen. Det kan være kurser, udstillinger, croquis aftener og lignende, som på forhånd skal være aftalt med bestyrelsen. Booking af nye faste tider for medlemmerne aftales også med bestyrelsen.
 8. Oprettelse af nye grupper aftales med bestyrelsen.
 9. Man kan også bare benytte værkstederne – uden booking- uden for de reserverede tider.
  ( Dvs. uden for de faste grupper og aktiviteterne på kalenderen).
 10. I den fælles logbog på reolen under opslagstavlen skal alle notere dato og tid for ophold samt alle navne, og ikke kun som gruppe. Dette er nødvendigt for tiden bl.a. for at kunne opspore smittespredning ved Covid 19.

Rengøring

 1. Grupperne gør rent på skift. Se rengøringsplan på opslagstavlen.
 2. 1 gang om året gør vi festligt hovedrent.
 3. Vinduer pudses indvendigt af grupperne ved behov – eller mindst 1 x årligt ved hovedrengøringen.
 4. Obs ! Pt. skal der rengøres efter Sundhedsstyrelsens retningslinier for Covid 19. Retningslinierne hænger på den fælles opslagstavle.

Atelieret

Indretning

 1. Der er fast opstilling af borde og staffelier, der svarer til 10 arbejdspladser (for at
  overholde Sundhedsstyrelsens retningslinier for afstand )
 2. Køkkenting i reolen ind til keramikrummet – krus, bestik osv. Kaffe/tevogn med
  elkedel, kaffemaskine, termokander m.m. står i Keramikværkstedet. Køkkenting og
  kaffe/tevogn er for begge værksteder.
 3. Stor hvid magnettavle til ophæng af papirarbejder. Bruges også som skrivetavle ved
  kurser og møder.
 4. Under magnettavlen står en reol med bøger til udlån, diverse bestyrelsesmapper o.l.
 5. Malerpladerne på endevæggen er til ophængning, når der arbejdes på løse lærreder og
  papir.
 6. De hvide hylder under malerpladerne og mellem vinduerne er til evalueringer.
 7. Sort reol til diverse papir og tegnematerialer til fælles brug.

Daglig brug

 1. Borde, staffelier og stole stilles på plads efter brug.
 2. Der må ikke efterlades malerier eller andet på gulvet.
 3. Malerier lægges til tørre i tørrestativet i det store depot, eller på de hvide hylder mellem vinduerne, hvis maleriet er for stort til tørrestativet.
 4. Der sættes navn og dato på værkerne.
 5. Alle værker hjemtages, så snart de er færdige.
 6. Materialer, der ikke hører ind under ovennævnte, må hjemtages og medbringes igen, når det skal bruges. Kan ikke opbevares i Atelieret.
 7. Der kan evt. stå våde malerier på staffelierne, hvis man arbejder videre dagen efter.
 8. Der kan i perioder være behov for ekstra plads til opbevaring af billeder og materialer f.eks. i forbindelse med specielle arrangementer og opgaver. Få da anvist en midlertidig plads af nedenstående ansvarlige.
 9. Maling tørres af med klude/køkkenrulle og lægges i metalaffaldsspanden.
 10. Vask skal rengøres efter brug.
 11. Fyldte affaldsposer og madaffald bringes ud til containerne på den aflåste, indhegnede plads. Pap skal separat i den store grønne container – nøglerne hænger på opslagstavlen.
 12. Snavsede viskestykker lægges i kurven under vasken.
 13. Krus, skeer og andet brugt køkkengrej sæbevaskes og stilles på plads.
 14. Borde sæbevaskes eller sprittes af.
 15. Der ryddes løbende op i køleskabet af dem, der bruger det.
 16. Hold gulvene fri i depot rummene.
 17. Gruppen, der står for månedens rengøring, kan hænge billeder op på de tomme søm i Atelieret i den pågældende måned – se opslagstavlen.
 18. Obs ! Der henvises igen til den uddybende Covid 19 rengørings vejledning på opslagstavlen.

Store depotrum

 1. Stålskab til opbevaring af bl.a. oliemaling, og skabe til personlige malerting. Obs ! begrænset plads – kun 1 skab pr. person med navn på.
 2. Pladser anvises af ansvarshavende og medhjælper for Atelieret.
 3. Hylder med fællesmaterialer til fri afbenyttelse ( maling, pensler, tegnegrej o.l. )
 4. Reol til rengøringsmidler, ekstra kaffemaskiner, værktøj, klude og lignende foreningsting.
 5. Tørrestativ til igangværende malerier ( husk navn og dato på ). Det er ikke til færdige malerier.
 6. Støvsuger, koste og spande.
 7. Plade til brug for croquis.
 8. Afdækningspapir og plastik.
 9. A-skilt.
 10. Skæreplader.
 11. Stole og ekstra sammenklappelige borde.
 12. Gulvet skal holdes frit.

Lille depotrum

 1. Der er et mindre antal hylder, skabe og skuffer til brugernes private materialer. Kun 1
  Enhed pr. person med navn på. Pladser anvises af de ansvarshavende for Atelieret.
 2. Køleskab til medlemmernes brug.
 3. Stige bag døren.

Keramikværkstedet

Arbejdsrummet

 1. 3 arbejdsborde, heraf 1 hæve-sænkebord ( 4 arbejdspladser, som overholder afstandskravene )
 2. En elektrisk drejeskive med manual.
 3. En sprøjtemaskine til glasur.
 4. En lerpresse.
 5. Kavaletter, gipsplader, kageruller og diverse redskaber.
 6. Stålreol med mulighed for at råde over ½-1 hylde, som man kan få anvist ved introduktion af lokalet. Hylden er til opbevaring af stentøjsler, egne redskaber samt emner, der arbejdes med. Der sættes navn på hylden.
 7. Redskaber, glasurer m.v., der står på de øvrige hylder, er til fælles brug.
 8. Reol med diverse informationsmateriale.
 9. Lille opslagstavle med informationer om brug af lokalet, rengøring o.l.
 10. Fælles kaffe/tevogn. Kopper, bestik, tallerkener m.m. står i Atelieret.

Ovnrummet

 1. 2 ovne til brænding af stentøj samt 1 Rakuovn, plader, stabelmateriale m.v. til ovnene.
 2. En stålreol til emner, som skal stå til tørring – eller til glødning, hvis det er helt tørt. Senere, når tingene er glaseret, stilles de på hylden mærket: glasurbrænding ( husk ingen glasur i bunden ).
 3. En opslagstavle med diverse faglige informationer og et rullebord til transport af materiale.
 4. Skab med diverse materialer til glasur. Skabet er forbeholdt gruppen, der blander glasur.

Daglig brug

 1. Inden man bruger lokalet første gang, bedes man henvende sig til den ansvarlige for Keramikværkstedet for at blive orienteret om brugen af værkstedet. Det forventes, at
  man har basal viden om keramik.
 2. Der betales 10 kr. til vores fælles kasse, hver gang man arbejder i værkstedet eller stiller ting til brænding, som er lavet hjemme. Pengene går til indkøb af fælles redskaber, glasurer m.m.
 3. Udover den fælles logbog i Atelieret bedes man skrive i den lille bog i Keramikværkstedet, når man har været der. Ligeledes skal det noteres, når man har betalt samt evt. meddelelser, der vedrører keramikken.
 4. Man holder redskaber og maskiner rene efter brug, rydder op og gør rent efter sig. Der er koste, spande, rengøringsremedier m.v. i det store depotrum.
 5. Man skiftes til at gøre rent i begge lokaler i keramikværkstedet en gang om måneden. Se opslag på lille opslagstavle.
 6. Man er selv ansvarlig for at hente sine ting efter brænding og stille dem på den rigtige hylde alt efter, hvor i processen man er.
 7. Brændingernes temperatur er ved forglødning 960 gr. og ved glasurbrænding 1240 gr.
 8. Obs ! der brændes kun stentøjsler.
 9. Brænding vil ske, når der er tilstrækkeligt materiale på hylderne til at fylde en ovn. Der er en gruppe af frivillige, som tager sig af brændingen.
 10. Atelieret kan benyttes efter behov, når det er ledigt.

Ansvarlig for Atelieret : Dorte Dahl. Mail: dortedahl@privat-net.dk
Medhjælper for Atelieret: Hanne Aagaard mail: hanne@aagaardjensen.dk
Ansvarlig for Keramikværkstedet : Anne Rambæk mail: anne.rambaek@sv60.dk

Godkendt af bestyrelsen d. 4. november 2020

Comments are closed.