Keramik

Alle der er medlem af Kunstværkstederne i Ramløse, kan benytte vores keramikværksted.

Inden du benytter værkstedet første gang, bedes du henvende dig til vores kontaktperson Hanne Svanberg på tlf. 6081 6881 (helst med sms) for mere information om brug af værkstedet. Vi kan desværre ikke i øjeblikket give introduktion, så nye brugere kan starte i keramikværkstedet, man kan evt. komme på en venteliste.

Det er en forudsætning at man har basal viden om keramik, da vi ikke har undervisning. Der er dog rig mulighed for at inspirere hinanden, og desuden har vi et lille udvalg af bøger til inspiration i vores lille bibliotek.Vi har vidt forskellig baggrund; men samles om en fælles interesse for arbejde med keramik.
Værkstedet kan benyttes på alle tidspunkter, såfremt der ikke et andre aktiviteter, hvilket vil fremgå af kalenderen på foreningens opslagstavle.

Der er i øjeblikket flere grupper hver uge, men der vil være mulighed for at tage initiativ til at lave andre grupper. I det tilfælde beder bedes bestyrelsen spurgt.

Vi arbejder kun med stentøjsler, som vi hver især medbringer. Der er mulighed for at råde over ½ – 1 hylde i stålreolen, hvor man kan opbevare ler, egne redskaber samt emner, som der arbejdes med. Husk at sætte navn på hylden.
Redskaber, glasurer m.v. som står på de øvrige hylder i rummet er til fælles brug. Dette betales vha. vores fælles kasse, hvor vi lægger 10 kr. hver gang vi arbejder i værkstedet.
Mange af vores glasurer bliver blandet af to af medlemmerne.

I rummet findes en manuel og en elektrisk drejeskive, sprøjtekabine, kavaletter, lerpresse samt gibsplader, kageruller og div. redskaber.

Brænding

Emner der er færdige, kan sættes på tørrehylden i ovnrummet, eller hvis det er helt tørt på hylden til forglødning. Når du har glaseret din keramik, sættes det på hylden mærket glasurbrænding. Det er vigtigt at alle emner til glasurbrænding er afrenset i bunde og der er taget højde for at glasuren evt. kan løbe.

Der er et par frivillige der står for opfyldning og igangsætning af ovnen. Men du er selv ansvarlig for at hente dine ting efter brænding og sætte dem på den rigtige hylde, alt efter hvor i processen du er.

Vores brændinger sker ved: forglødning 920 grader og glasurbrænding 1240 grader. Brænding sker når der er tilstrækkelig materiale på hylderne til at fylde en ovn.

Desuden afholdes der i løbet af året fælles arrangementer med rakubrænding og lercroquis. Der vil komme opslag på opslagstavlen og over e-mail.

Hver gang du bruger værkstedet bedes du:

  • Skrive dig ind i vores fælles logbog ved opslagstavlen i Ateliet. Hvis du er den sidste der går, skriver du også tidspunkt.
  • Skrive dig i den lille logbog i keramikværkstedet, og skrive når du har betalt. Samt evt. andre meddelser, der vedkommer keramikken.
  • Vise hensyn, vi er mange der bruger lokalet. Hold derfor redskaberne rene, ryd op og gør rent efter dig. Derudover skiftes vi til at gøre grundigt rent en gang om måneden. (se opslag på opslagstavlen i keramikken).

Comments are closed.