Kunstværkstederne har Corona-lukket i øjeblikket.

Vi håber snart at kunne ses igen.....

Aktiviteter


Forårsudstilling
Vi håber stadig på, at det bliver muligt at afholde den årlige forårsudstilling i Helsinge Kulturhus den 17/04-01/05. Vi håber på, at mange værker er undervejs, nu hvor der er ekstra god tid til at være kreative. Mail med invitation til deltagelse i udstillingen er på trapperne.

Aktivitetsaftener
Vi har fået mange nye medlemmer, og en del medlemmer arbejder i dagtimerne og kan ikke deltage i de eksisterende grupper. Vi vil derfor arrangere nogle “aktivitetsaftener” i april og maj måned, hvor gamle og nye medlemmer kan mødes og arbejde sammen i de tre værksteder. Så kan vi drikke kaffe og the sammen og inspirere hinanden til fælles gavn. Det kunne være rigtig hyggeligt!
Tidspunkt: kl. 19:00 - 21:00 i april og maj
Datoer: den 8/4, 15/4, 22/4, 29/4, 6/5, 20/5, 27/5
Mødested: Atelieret Man behøver ikke at komme alle 7 gange, men vi håber, at så mange som muligt vil deltage.

Generalforsamling
Bestyrelsen har besluttet at aflyse den indvarslede ordinære generalforsamling den 18. marts grundet den uberegnelige covidsituation. Så snart vi har en ny realistisk dato for generalforsamling, giver vi besked pr. mail.

Croquis og lercroquis
er indtil videre sat i bero. Genoptages, så snart det er forsvarligt.

 • Atelier

 • Grafik

 • Keramik

 • Medlemsblade

 • Plakater

 • Nyt logo


  Hermed endnu en opfordring til at deltage i konkurrencen om at designe et nyt logo. Man må gerne komme med flere forslag. Har man en god ide, men er ikke i stand til at selv at udforme den, er man velkommen til at indsende en skitse i stedet.
  Se kriterierne her

  Kunstværkstederne i Ramløse

  Kunstværkstederne i Ramløse er en lille levende og kreativ forening, hvor medlemmerne arbejder seriøst med forskellige former for billedkunst, grafik og keramik. Foreningens formål er at fremme kunstlivet i Gribskov Kommune og omegn ved: Værkstedsfaciliteter, udstillingsvirksomhed, møder om kunst og kunstaktiviteter, kurser, foredrag, besøg på udstillinger, museer o.l., besøg hos kunstnere og værksteder og aktiviteter der forbedrer kunstlivet.

  Værksteder
  Foreningen har 3 værksteder: et malerværksted og et keramikværksted i blok 4 på Ramløse Skole og et grafikværksted i RAMhuset.
  Medlemmerne kan frit bruge værkstederne. Vi arbejder i hold eller enkeltvis. Nogle arbejder hjemme, men deltager i udstillinger og arrangementer. For tiden har vi fire malergrupper, en portrætgruppe, en akvarelgruppe, to grafikgrupper og en keramikgruppe. Vi har ikke noget foto-værksted. Er man interesseret i fotografering henviser vi til RAMhusets fotohold. I sommerperioden maler eller tegner nogle af grupperne i det fri, og der er lidt mindre gang i malerværkstederne.

  Aktiviteter
  Vi har to årlige udstillinger i Helsinge Kulturhus. Vi har diverse åbent hus-arrangementer, bl.a. café-aftener, croquis- og lercroquis-arrangementer. Vi har 2 årlige medlemsudflugter og arrangerer mindre workshops og kurser for medlemmerne. Vores medlemmer udstiller flittigt rundt omkring – også på censurerede udstillinger.

  Vi har et godt samarbejde med to andre kunstforeninger, nemlig 51 Tisvilde Kunsthus og gribskovmalerne, der benytter vore lokaler til workshops og møder. Den 1. januar 2019 blev vi medlem af RAMhusets foreningsfællesskab.
  Powered by Nirvana & WordPress.